Konferencje, szkolenia

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Miejsce:
Warszawa albo Wrocław
początek: 01-10-2019
koniec: 15-06-2023
Organizator:
Wrocławska Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii
 
Opis:
Wrocławska Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii zaprasza na organizowany po raz czwarty w Warszawie i po raz siódmy we Wrocławiu całościowy czteroletni kurs z psychoterapii, akredytowany w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym.

Kurs daje możliwość ubiegania się o certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i o uprawnienia terapeuty w Unii Europejskiej. Ukończenie kursu pozwala również ubiegać się o certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym.

Atutem WFOZPiP jest znakomita kadra dydaktyków oraz program kursu dostosowany do wymogów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego - pod kątem egzaminu na certyfikat psychoterapeuty. Kurs prowadzą specjaliści najwyższej klasy, wśród nich 18 superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego; wielu z nich to także superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Większość kadry realizującej kurs stanowią autorzy prac naukowych, wykładowcy na akredytowanych kursach psychoterapii.

Na kursie kładziony jest nacisk na kształcenie umiejętności praktycznych. Zajęcia praktyczne prowadzone są w małych grupach. Zajęcia z self-experience (250 h), dialogu (140 h) i superwizji (50 h) organizowane są w małych grupach. Uczestnicy mają możliwość wyboru grupy.

W trakcie kursu poznasz:
  • terapię psychoanalityczno-psychodynamiczną (260 h);
  • terapię humanistyczno-egzystencjalną (140 h);
  • terapię poznawczo-behawioralną (120 h);
  • terapię systemową (105 h);
  • terapię Gestalt (40 h);
  • psychodramę (80 h).

Tak duża liczba godzin z głównych nurtów terapii daje możliwość nabycia gruntownej wiedzy i sprawności w zakresie każdego z nich.

Cena kursu obejmuje w całości zajęcia teoretyczno-praktyczne, self-experience (250 godz.) i 50 godz. superwizji grupowej. Istnieje możliwość opłaty za kurs w systemie 2, 4 lub 8 rat (płatnych przez 8 miesięcy). Uczestnicy kursu będą mieli możliwość odbywania stażu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Uczestnikom kursu Fundacja oferuje pomoc, zapewniając kontakt z superwizorami, a także w organizacji dodatkowych godzin superwizji indywidualnej i grupowej, w liczbie wymaganej na certyfikat lub zgodnie z preferencjami uczestników.

Tym uczestnikom kursu, którzy będą chcieli zostać członkami Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP, Fundacja zapewnia członków wprowadzających do PTP.

Więcej informacji na stronie:
http://www.fundacja-wroclaw.org/

Opłata:
Wrocław:
http://www.fundacja-wroclaw.org/kursy/oplaty-wroclaw-45
Warszawa:
https://www.fundacja-wroclaw.org/warszawa/kursy/oplaty-warszawa-171
 
Istnieje możliwość rozłożenia opłat na raty w systemie 2, 4 i 8 rat.
 
Kontakt:
Kontakt telefoniczny: 795 97 97 91
Korespondencja na adres e-mail: mheckert.pietraszko@fundacjawroclaw.org