Konferencje, szkolenia

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Oblicza miłości. Przeszłość - Teraźniejszość - Perspektywy"

Miejsce:
Lublin
początek: 10-05-2019
koniec: 10-05-2019
Organizator:
Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
 
Opis:
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Oblicza miłości. Przeszłość - Teraźniejszość - Perspektywy" to inicjatywa realizowana przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL. Celem tego wydarzenia jest naukowa refleksja nad pojęciem miłości oraz jej obrazem w kulturze na przestrzeni wieków.

Ogromna rola miłości w dziejach świata skłania do naukowej refleksji nad nią. Podczas naszej Konferencji organizatorzy chcieliby podjąć próbę zdefiniowania miłości, określenia jej podstawowych cech i przejawów. Warto zastanawiać się nad tym, czym tak naprawdę jest miłość? Czy ma ona charakter aktów emocjonalnych, poznawczych, czy jest odruchem przyswajanym w procesie socjalizacji, a może jest jedynie przyrodniczym skutkiem pracy neuronów w naszych mózgach? Powyższe kwestie zbadać będzie można dzięki prześledzeniu przejawów miłości w kulturze na przestrzeni wieków w interdyscyplinarnym gronie.

Do udziału w Konferencji organizatorzy zapraszają wszystkich pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów, którzy chcieliby zaprezentować prace traktujące o miłości. Do udziału organizatorzy zachęcają przedstawicieli nauk: humanistycznych, społecznych, medycznych (m.in. neuronauki, psychiatria, seksuologia).

Organizatorzy są otwarci na propozycje dotyczące tematyki wystąpień. Interesują ich zarówno prace, w których prelegenci podejmą próbę zdefiniowania istoty miłości na różnych płaszczyznach, ale także referaty interpretujące wszelkie obrazy miłości zawarte w kulturze. Szczególnie zachęcają do pochylenia się nad następującymi kwestiami:

 • oblicza miłości w kulturze,
 • istota miłości,
 • medycyna o miłości,
 • miłość a seks,
 • miłość a religia,
 • miłość a prawo,
 • miłość do ojczyzny,
 • miłość a relacje społeczne,
 • miłość w życiu codziennym,
 • miłość w sytuacjach egzystencjalnie ekstremalnych,
 • cybermiłość,
 • miłość i transhumanizm,
 • miłość "w przyszłości".

Rejestracja trwa do:
I tura do 16 grudnia 2018 r.
II tura do 28 stycznia 2019 r.
III tura do 2 kwietnia 2019 r.

Więcej informacji na stronach:
http://www.konferencja-obliczamilosci.pl/
http://www.facebook.com/konferencjaobliczamilosci/
Opłata:
219,-
 
Wpłaty:
Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)
 
Kontakt:
kontakt@konferencja-obliczamilosci.pl
+48 733 933 083