Konferencje, szkolenia

III Konferencja Naukowa Ofiary Przemocy "Osoba doświadczająca przemocy w świecie milczenia czy wsparcia? Człowiek człowiekowi... Refleksje interdyscyplinarne"

Miejsce:
Lublin
początek: 06-12-2018
koniec: 06-12-2018
Organizator:
Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
 
Opis:
Celem Konferencji jest interdyscyplinarna analiza sytuacji osób pokrzywdzonych w Polsce, z uwzględnieniem ich potrzeb oraz przysługujących im praw. Wyeksponowanie działań o innowacyjnym charakterze w pracy z osobami pokrzywdzonymi ściśle koreluje ze wsparciem społecznym oraz szeroko pojmowaną integracją społeczną. Konferencja jest realizowana z inicjatywy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Do udziału organizatorzy zapraszają przedstawicieli wszystkich sektorów życia społecznego i dziedzin naukowych do włączenia się w dyskusję na temat sposobów udzielania pomocy osobom doznającym przemocy. Konferencja Ofiary przemocy to Wydarzenie kierowane do pracowników służby zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, administracji publicznej, przedsiębiorców, prawników oraz rodzin.

Uczestnicy wydarzenia mają możliwość przedstawienia prac przeglądowych, prezentacji wyników badań własnych oraz uzyskanych w ramach realizacji prac dyplomowych i doktorskich, jak również zaprezentowania zainteresowań naukowych. Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących nauki humanistyczne i społeczne, a także zachęca do podjęcia dyskusji nad aspektami dotyczącymi przemocy.

Aby wziąć udział w konferencji należy zarejestrować się drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej http://www.ofiaryprzemocy.pl. Rejestracja odbywa się do 15 listopada 2018 r.
Opłata:
Udział w Konferencji to koszt 219 zł, które należy wpłacić na poniższy numer konta, a następnie potwierdzenie przelewu przesłać na adres kontakt@ofiaryprzemocy.pl w ciągu 7 dni od daty dokonania opłaty.
 
Wpłaty:
Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348,
20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 
70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)
 
Kontakt:
Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej http://www.ofiaryprzemocy.pl