Konferencje, szkolenia

Szkolenie "Coaching systemowy" - VI edycja

Miejsce:
Kraków, ul. Mogilska 123/46.
początek: 26-10-2018
koniec: 24-02-2019
Organizator:
Rozwiązania Systemowe
 
Opis:
Celem kursu jest zapoznanie uczestników z metodą ustawień systemowych, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań w coachingu. Kursanci zdobędą umiejętności i wiedzę, umożliwiające im rozpoczęcie własnej drogi jako coacha systemowego. Kurs koncentruje się na technikach indywidualnych, szczególnie przydatnych w pracy klient - coach (ustawienia w przestrzeni, ustawienia przy pomocy figurek i przedmiotów). Całość kursu to pięć dwuipółdniowych zjazdów. Ważnym aspektem szkolenia jest możliwość przepracowania własnych problemów psychologicznych, relacyjnych, zawodowych.

 • Zjazd pierwszy
  Teoria ustawień systemowych (prezentacja PowerPoint). Dynamiki systemowe i skutki ich pomijania, granice systemu rodzinnego, negatywne efekty wykluczenia z systemu, uwikłanie, nieświadome postawy. "Porządki miłości", "zdania mocy". Systemowe przyczyny problemów (psychicznych, somatycznych, życiowych). Drogi, na których dokonują się zmiany w ustawieniach systemowych. Wprowadzenie do coachingu systemowego. Ustawienia rodzinne jako podstawa ustawień systemowych w coachingu. Systemy rodzinne, partnerskie, zawodowe, organizacyjne. Systemowe uwarunkowania sukcesu i porażki. Rodzice a praca i kariera.
  Praca w parach - doświadczanie dynamiki systemowej i efektów działania tzw. wiedzącego pola. Praca w kręgu - przykłady interwencji systemowej.

 • Zjazd drugi
  Proces terapii/coachingu - obraz diagnostyczny i obraz rozwiązania; zdania mocy; układy rozwiązań. Postawa terapety/coacha - podejście fenomenologiczne, "niezależność od historii", przeformułowywanie problemu, korzystanie z intuicji systemowej, szacunek dla klienta. Techniki pracy indywidualnej (praca z kartkami i wizualizacją). Praca z podwójnej perspektywy (reprezentanta i coacha). "Ręka kataleptyczna".
  Ćwiczenia w parach (klient - coach) - doświadczanie podwójnej perspektywy coacha i reprezentanta. Diagnozowanie relacji. Doświadczanie hierarchii, więzi, wymiany.
  Obserwacja i uczestniczenie w ustawieniach systemowych w grupie - doświadczanie roli reprezentanta, poznawanie praw systemowych na przykładzie własnych systemów oraz systemów innych uczestników.

 • Zjazd trzeci
  Techniki pracy indywidualnej (praca z przedmiotami i figurkami). Zasady prowadzenia rozmowy wstępnej - powstrzymywanie się od prób werbalnego rozwiązania sprawy (problemu), zbieranie istotnych informacji, otwartość na punkt widzenia klienta, wrażliwość na słowa klienta.
  Obserwacja i uczestniczenie w ustawieniach systemowych w grupie - doświadczanie roli reprezentanta, poznawanie praw systemowych na przykładzie własnych systemów oraz systemów innych uczestników. Praca indywidualna kursant ? prowadzący oraz kursant - kursant (pod superwizją).

 • Zjazd czwarty
  Firmy jako systemy; waga sił systemowych w sukcesie bądź porażce organizacji; sposoby pracy z organizacjami. Obszary pracy z organizacją (konflikt, fuzja, restrukturyzacja, decyzje personalne, komunikacja, współpraca między działami, otwarcie na klientów). Krótkie interwencje korzystające z dynamiki systemowej.
  Ustawienia organizacyjne - przykładowa praca związana z organizacją uczestnika. Ustawienia dotyczące kariery, firmy, pracy zawodowej, przedsięwzięć.

 • Zjazd piąty
  Terapia a coaching - kształtowanie zdolności do pracy na różnych poziomach "głębokości". Rodzice/rodzina a sprawy zawodowe - czy zawsze musimy poruszać tematy rodzinne? Praca bez szczegółowej znajomości zagadnienia (ustawienia zakryte), ustawienia elementów abstrakcyjnych (przyszłość, pieniądze, praca, życie i inne). Praca z liderami - zasady systemowe wpierające przywództwo, pracę zespołową, poczucie kompetencji i znalezienie "dobrego miejsca".
  Czym jest superwizja systemowa? Zasady i praktyka.
  Indywidualna praca coachingowa kursant - kursant (pod superwizją). Ustawienia w przestrzeni, przy pomocy przedmiotów i figurek. Krótkie interwencje coachingowe. Superwizja systemowa związana z pracą z klientem uczestnika.

Prowadzenie:
Damian Janus - psycholog, filozof, religioznawca. Specjalista psychologii klinicznej. Szkolił się w psychoterapii gestalt, psychoterapii psychodynamicznej i psychoanalitycznej oraz pracy z ciałem. Bierze udział w treningu psychoanalitycznym w ramach Koła Krakowskiego Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej. Ukończył dwuetapowe szkolenie w metodzie ustawień systemowych u Heiko Hinrichsa, uczestniczył w warsztatach i seminariach Berta Hellingera, Ilse Kutschery, Gerharda Walpera. Doświadczenie zawodowe: praca w oddziale psychiatrii, w poradni psychologicznej i poradni uzależnień, prowadzenie zajęć dydaktycznych i warsztatów dla studentów i uczniów. Autor publikacji na temat psychopatologii i psychoterapii m.in. rozdziału "Ustawienia systemowe wg. Berta Hellingera" w podręczniku akademickim "Psychoterapia" t. VII.

Terminy:
5 spotkań weekendowych: 26-28 października, 23-25 listopada, 14-16 grudnia 2018, 25-27 stycznia, 22-24 lutego 2019 r.
Godziny zajęć: piątki 17-21, soboty 10-17, niedziele 10-15.

Informacje dodatkowe:
O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat. Uczestnicy otrzymają podręcznik, a po ukończeniu kursu - zaświadczenie z liczbą godzin i tematami.
Opłata:
 • 3150 zł (10% rabatu) w przypadku jednorazowej wpłaty (zaliczka 300 zł płatna najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia + 1 rata: 2850 zł płatna najpóźniej na pierwszym zjeździe)
  lub
 • 3500 zł w przypadku płatności w ratach (zaliczka 300 zł płatna najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia + 3 raty: 1100 zł, 1100 zł i 1000 zł płatne najpóźniej na pierwszych trzech zjazdach).

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zdecydowanych wziąć udział w pełnym cyklu spotkań. Nieobecność uczestnika na którejś z sesji czy przerwanie szkolenia nie zwalnia go z konieczności pokrycia kosztów całego szkolenia.
 
Wpłaty:
44 1140 2004 0000 3002 7773 5112
 
Kontakt:
Barbara Gąstoł
telefon: 693 671 519
e-mail: barbara.gastol@gmail.com
http://rozwiazaniasystemowe.pl/