Konferencje, szkolenia

Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży

Miejsce:
Katowice
początek: 16-11-2018
koniec: 01-11-2019
Organizator:
Krakowskie Centrum Psychodynamiczne
 
Opis:
Krakowskie Centrum Psychodynamiczne ogłasza nabór na kolejną edycję dwuletniego Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, którego etap wstępny prowadzony będzie w roku akademickim 2018/2019 w Katowicach. Idea kursu zakłada przygotowanie uczestników do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi, wymagającymi wszelkich działań socjoterapeutycznych, wychowawczych, opiekuńczych, psychoedukacyjnych, psychoprofilaktycznych a także terapeutycznych oraz innych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Szkolenie skierowane jest do psychologów, pedagogów, wychowawców, nauczycieli, pracowników świetlic szkolnych, socjoterapeutów, pracowników świetlic środowiskowych oraz ośrodków pomocy społecznej, pracowników socjalnych a także wszystkich osób pracujących w placówkach oświatowych, terapeutycznych, ośrodkach wsparcia dziennego oraz wielofunkcyjnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Kursanci zdobywają praktyczne umiejętności z zakresu  prowadzenia psychoedukacji i psychoprofilaktyki dzieci i młodzieży, a także organizacji pracy świetlic oraz ośrodków socjoterapeutycznych. Wyjątkowym aspektem szkolenia jest część związana z doświadczeniem własnym oraz samorozwojem w obszarze funkcjonowania na tle grupy. Szkolenie przygotowuje do pracy socjoterapeuty a także, po uzyskaniu dyplomu ukończenia Studium, daje możliwość uzyskania Certyfikatu Trenera lub Certyfikatu Socjoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Studium składa się z dwóch etapów - wstępnego i zaawansowanego. W celu uzyskania szczegółowych informacji organizatorzy zapraszają do zapoznania się z pełną ofertą zamieszczoną na stronie http://www.kcp.com.pl/.

Szkolenie objęte jest akredytacją placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych przez Małopolskie Kuratorium Oświaty.

Podczas pierwszego roku, spotkania w ramach Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży odbywać się będą w trybie weekendowym, raz w miesiącu, począwszy od listopada 2018r. do maja 2019r.

Szczegółowe daty poszczególnych spotkań:
 • Trening interpersonalny:
  16-18 listopada 2018
 • Warsztaty:
  8-9 grudnia 2018
  12-13 stycznia 2019
  9-10 lutego 2019
  9-10 marca 2019
  13-14 kwietnia 2019
  11-12 maja 2019

Opłata:
 • etap wstępny (I rok): 2500 zł, w sugerowanych ratach 8 x 300 zł
 • etap zaawansowany (II rok): 6500 zł, z czego 1300 zł - Intensywny Trening Wakacyjny I, 5200 zł - 8 spotkań dydaktycznych oraz Intensywny Trening Wakacyjny II
 
Kontakt:
http://www.kcp.com.pl/
poczta@sopp.com.pl