Konferencje, szkolenia

II Ogólnopolska Konferencja Psychologii Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków Interpersonalnych

Miejsce:
Uniwersytet Śląski w Katowicach; Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, ul. Bankowa 11A
początek: 18-10-2018
koniec: 19-10-2018
Organizator:
Zakład Psychologii Społecznej i Środowiskowej, Instytut Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 
Opis:
II Ogólnopolska Konferencja Psychologii Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków Interpersonalnych poświęcona jest zagadnieniom ról płciowych oraz bliskich relacji międzyludzkich. Podejmuje ona problematykę ewolucji wzorców przeżywania kobiecości i męskości, a także sposobów tworzenia i funkcjonowania bliskich związków interpersonalnych, obecną stale w dyskusjach toczonych w wielu dyscyplinach nauki.

Zainteresowania zagadnieniami tożsamości płciowej i relacji interpersonalnych w polskiej psychologii dowiodła liczna obecność przedstawicieli wiodących polskich ośrodków naukowych w I Ogólnopolskiej Konferencji Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków Interpersonalnych, która odbywała się w roku 2016 w Katowicach, pod hasłem: "Kobiety - Mężczyźni - Romantyczne relacje". Wydarzenie to stało się okazją do integracji środowiska badaczy i praktyków, dając sposobność do wielowymiarowej analizy nowych i tradycyjnych problemów związanych z realizacją ról płciowych i budowaniem relacji interpersonalnych.

Wzorem poprzedniej edycji konferencji do udziału w obradach organizatorzy pragną zaprosić badaczy i praktyków, osadzonych w takich kierunkach wiedzy jak psychologia, pedagogika, socjologia, nauki o rodzinie oraz wszystkie osoby zainteresowane kształtem funkcjonowania bliskich relacji międzyludzkich.

II Ogólnopolska Konferencja Psychologii Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków Interpersonalnych jest jednym z nielicznych wydarzeń poświęconych tej problematyce w Polsce, oraz jedynym ujmującym problematykę bliskich relacji interpersonalnych w perspektywie zmieniających się przekonań społecznych dotyczących tożsamości płci. Konferencja ta tworzy okazję integracji środowisk psychologów - badaczy z psychologami i przedstawicielami innych dyscyplin, specjalizującymi się w pracy edukacyjnej, terapeutycznej i promocyjnej.
Opłata:
350 - 450 zł
 
Wpłaty:
74 1050 1214 1000 0007 0000 7909 (wpisując w tytule przelewu: "Udział w konferencji bliskich związków" oraz imię i nazwisko uczestnika)
 
Kontakt:
http://www.bliskiezwiazki.us.edu.pl;
e-mail: bliskie.zwiazki.us@gmail.com;
tel. +48 608 182 747