Konferencje, szkolenia

Szkoła Psychoterapii DDA - II edycja

Miejsce:
Warszawa
początek: 18-10-2018
koniec: 30-06-2022
Organizator:
Szkoła Psychoterapii DDA - od syndromu do źródła przy Stowarzyszeniu Od-Do w Warszawie
 
Opis:
Szkoła Psychoterapii DDA jest to całościowe i wysoko specjalistyczne szkolenie zawodowe, którego celem jest przygotowanie do:
  • samodzielnego i profesjonalnego uprawiania psychoterapii;
  • twórczej integracji dorobku istniejących szkół psychoterapeutycznych, na użytek osobistej praktyki w pracy z osobami dotkniętymi syndromem DDA.

Prezentowana przez Szkołę koncepcja rozumienia zjawiska i pracy z DDA odróżnia się znacząco od powszechnie znanych - opartych na 12 krokach - rozwiązań stosowanych przez ruch AA. Sensu i skuteczności tej koncepcji doświadczyło do tej pory około 500 adeptów Stowarzyszenia Od-Do, z których wielu poleciło ją swoim bliskim - rodzinom i przyjaciołom zmagającym się z podobnymi problemami. Ważnym elementem specyfiki metodologii nauczania, jest łączenie pracy w grupie z pracą indywidualną.

Zajęcia grupowe, dające Klientom możliwość doświadczenia akceptacji i wsparcia ze strony rówieśników. Są rodzajem "wtórnej socjalizacji" opartej na konstruktywnych doświadczeniach wyrażania swych uczuć, potrzeb i stawiania własnych granic, a w efekcie umożliwiają odzyskanie i wzmocnienie poczucia własnej sprawczości i wartości. Spotkania grupy terapeutycznej odbywają się równolegle ze spotkaniami indywidualnymi.

W ich trakcie Klienci mogą doświadczyć korekcyjnie działającej relacji z terapeutą jako "dobrym rodzicem" - życzliwym, zainteresowanym i dającym przestrzeń na doświadczanie zarówno sukcesów, jak problemów i porażek.

Pełny program "Szkoły Psychoterapii DDA - od syndromu do źródła" trwa cztery lata. Opiera się na standardach PTP (minimum 250 godzin szkoleniowych, 130 godzin superwizji oraz 250 godzin pracy własnej).

I ROK
Studenci przechodzą podstawowy kurs umiejętności pomocy psychologicznej (Program Pomocy Psychologicznej). Ma on formę własnej terapii grupowej.

II i III ROK
Odbywają się zajęcia teoretyczne i praktyczne dające specjalistyczne umiejętności terapeutyczne w nurcie orientacji na syndrom DDA. Studenci zdobywają też wiedzę o współczesnych kierunkach psychoterapeutycznych w kontekście pracy zorientowanej na syndrom DDA. Cele nauki w tych latach to:
  • nabycie/poszerzenie umiejętności pracy psychoterapeutycznej z uwzględnieniem specyfiki klienta z syndromem DDA;
  • uświadomienie sobie istoty znaczenia, jakie ma źródło problemów i destrukcyjnych mechanizmów obronnych w diagnozie klienta i motywowaniu go do pracy nad sobą;
  • nabycie umiejętności wyznaczania celów pracy terapeutycznej i kierunkowania zgodnie z tymi celami oraz potrzebami/możliwościami klienta;
  • wzmocnienie/pogłębienie kompetencji w roli psychoterapeuty pracującego z osobami reprezentującymi syndrom DDA;
  • poznanie metody systemowej pracy psychoterapeutycznej z DDA i trening w jej stosowania.

Od III roku uczestnicy mogą ubiegać się o bezpłatny staż w dwuletnim programie terapeutycznym Stowarzyszenia Od-Do.

IV ROK
Poświęcony jest superwizji pracy psychoterapeutycznej studentów z klientami indywidualnymi. Jego głównym celem jest dogłębne zapoznanie się z programem systemowej pomocy psychoterapeutycznej dla DDA i nabycie umiejętności jej stosowania.
Wyjątkowym elementem oferty szkoleniowej jest możliwość podjęcia z Klientami w Naszym Ośrodku pracy terapeutycznej, prowadzonej pod regularną nieodpłatną superwizją. To co wyróżnia nasze programy szkoleniowe, to specyficznie ukierunkowane doświadczenie kliniczne Zespołu Dydaktycznego w obszarze pracy z klientem identyfikującym się z syndromem DDA.

Więcej informacji na stronie: http://www.szkoladda.org
Opłata:
Koszt udziału w I roku Szkoły - 7700 zł /przy płatności w dwóch ratach/.
Przy wpłatach do 30 czerwca 2018 - 10% zniżki.
 
Kontakt:
kontakt@szkoladda.org