Konferencje, szkolenia

PsychoScience - Warszawska Konferencja Nowości Psychologicznych

Miejsce:
Budynek WSFiZ, ul. Pawia 55, Warszawa
początek: 30-06-2018
koniec: 30-06-2018
Organizator:
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Wydział Psychologii
 
Opis:
PsychoScience - Warszawska Konferencja Nowości Psychologicznych to odpowiedź na potrzebę stworzenia przestrzeni dla rozwoju naukowego osób będących na samym początku kariery naukowej. Wydarzenie pozwoli młodym badaczom zaprezentować wyniki ich dotychczasowej pracy; przede wszystkim badań przeprowadzonych na potrzeby pracy magisterskiej; szerszemu gronu odbiorców.

Dla części magistrantów obrona pracy to zwieńczenie kilkunastu lat nauki i zakończenie przygody z edukacją. Dla innych to dopiero początek - prawdziwych wyzwań naukowych i kariery badawczej. Warszawska Konferencja Nowości Psychologicznych PsychoScience ma pomóc tym, którzy wyniki swoich dotychczasowych badań chcieliby przedstawić szerszemu gronu i w ten sposób rozpocząć starania o otwarcie przewodu doktorskiego.

Spotkanie organizowane jest z inicjatywy władz Wydziału Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie oraz Koła Psychologii Eksperymentalnej i Psychofizjologii WSFiZ. Każdy student psychologii, który chciałby wziąć udział w wydarzeniu, powinien przesłać ustrukturalizowany abstrakt (250-300 słów) do 30 maja, a cały artykuł do 20 czerwca 2018 r. Organizatorzy zapraszają studentów ostatniego roku psychologii oraz ich opiekunów do uczestnictwa w wydarzeniu organizowanym przez Wydział Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. To niepowtarzalna szansa na wyeksponowanie efektów własnych dociekań naukowych i uwiecznienie ich w postaci publikacji konferencyjnej.

Organizatorom zależy na tym, by prezentowane treści obejmowały całą dziedzinę psychologii, a tematy dotyczyły różnych zagadnień z jej zakresu. Cechą wspólną prezentacji powinna być ich aktualność, chcą się bowiem skupić na wynikach badań, które przygotowywane były w ciągu ostatnich dwóch lat.
Opłata:
40-60 zł dla uczestników czynnych
 
Wpłaty:
WSFiZ
Nr | 84 1090 1056 0000 0001 3129 3659

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko uczestnika oraz dopisek "konferencja Psychoscience 2018, [prezentacja
plakatu/wystąpienie/prezentacja plakatu i wystąpienie]"
 
Kontakt:
Formularz zgłoszeniowy na stronie http://psychoscience.vizja.pl lub
adres email: psychoscience@vizja.pl