Konferencje, szkolenia

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Psychologia w służbie rodziny pt. "Relacje w podsystemach rodzinnych. Szanse i zagrożenia"

Miejsce:
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
początek: 18-05-2018
koniec: 19-05-2018
Organizator:
Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego
 
Opis:
Rola rodziny w budowaniu zdrowych relacji ze sobą i otoczeniem jest niekwestionowana. Systemy rodzinne, w których występują pozytywne emocje - spokój, miłość i szczęście - sprzyjają rozwojowi oraz wzmacnianiu więzi jej członków. Jak zatem zadbać o prawidłową jakość relacji rodzinnych? O tym między innymi będą rozmawiać uczestnicy VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Psychologia w służbie rodziny pt. "Relacje w podsystemach rodzinnych. Szanse i zagrożenia".

Celem Konferencji jest integracja wiedzy z różnych dyscyplin naukowych, które mogą pomóc w zrozumieniu, jakie czynniki są odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie rodziny jako systemu. Konferencja stanowić będzie również przestrzeń do dyskusji nad zagrożeniami dla jakości relacji rodzinnych płynącymi z zewnątrz systemu, jak i wynikającymi z jego wewnętrznych przemian. Organizatorzy mają nadzieję, że zapoznanie się z najnowszymi wynikami autorskich badań stanie się inspiracją i zachętą do wymiany poglądów, a także impulsem do poszukiwania rozwiązań praktycznych.

Zagadnienia dotyczące relacji w podsystemach rodzinnych poruszane będą w trakcie wykładów plenarnych, sympozjów i sesji plakatowych. Warsztaty służyć będą natomiast zapoznaniu się z ofertą pomocową instytucji, które wspierają rodziny zmagające się ze zmianami płynącymi z zewnątrz i kryzysami dotykającymi całych systemów rodzinnych i poszczególnych jej członków.

Obszary tematyczne Konferencji obejmują:
 • narzeczeństwo i małżeństwo podstawą relacji rodzinnych,
 • rodzicielstwo jako wyznacznik relacji rodzinnych,
 • aktywność zawodowa a relacje rodzinne,
 • dziecko w szkole i w domu a relacje rodzinne,
 • psychologiczne wyznaczniki relacji w podsystemie rodzeństwa,
 • międzypokoleniowe konteksty relacji rodzinnych,
 • choroba w rodzinie wyznacznikiem relacji rodzinnych,
 • seniorzy w rodzinie a specyfika relacji rodzinnych,
 • psychofizjologiczne aspekty bliskich więzi w rodzinie.

W ramach Konferencji organizowany jest również konkurs artystyczny dla uczniów trójmiejskich szkół pt. "Moja (nie)zwykła rodzina - nietradycyjnie o tradycjach".

Więcej informacji o wydarzeniu: http://www.psychologiarodziny.ug.edu.pl
Opłata:
Termin wniesienia opłaty: 08.04.2018.
 • opłata podstawowa: 450 zł;
 • opłata podstawowa (bez kolacji): 350 zł;
 • doktoranci: 400 zł;
 • doktoranci (bez kolacji): 300 zł.
 •  
  Wpłaty:
  Uniwersytet Gdański
  Bank PKO SA IV O/Gdańsk
  59 1240 1271 1111 0010 4368 2415
  nr subkonta K720-17
   
  Kontakt:
  Wydział Nauk Społecznych
  Instytut Psychologii
  ul. Bażyńskiego 4
  80-309 Gdańsk

  tel. (58) 523 43 24
  e-mail: psychologiarodziny@ug.edu.pl