Konferencje, szkolenia

Szkolenie: "Interwencja kryzysowa w zachowaniach suicydalnych, czyli o pomocy psychologicznej dla osób 'zmęczonych życiem'"

Miejsce:
Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2.
początek: 02-12-2017
koniec: 03-12-2017
Organizator:
Academia Psyche - Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych, ul. Wrzesińska 6/6, 31-031 Kraków
 
Opis:
Szkolenie przeznaczone jest dla absolwentów psychologii (jednolitych studiów magisterskich), pedagogiki oraz innych specjalistów związanych z interwencją kryzysową (do zakwalifikowania się na szkolenie wymagany jest skan dyplomu psychologa, pedagoga lub innego specjalisty związanego z interwencją kryzysową). Organizatorzy zapraszają też studentów IV i V roku psychologii jednolitych studiów magisterskich, IV i V roku pedagogiki (w przypadku studentów potrzebny jest skan zaświadczenia o byciu studentem IV lub V roku). 

Tematyka szkolenia:
  • Wprowadzenie do problematyki suicydalnej: perspektywa psychologiczna, socjologiczna, psychopatologiczna.
  • Sygnały zagrożenia suicydalnego i wyzwalacze zachowań suicydalnych.
  • Diagnoza osoby z zachowaniami suicydalnymi z wykorzystaniem modelu syndromu presuicydalnego Ringela.
  • Interwencja kryzysowa w zachowaniach suicydalnych: dostosowanie działań pomocowych w zależności od oceny problemu suicydalnego: ostry kryzys suicydalny, myśli i tendencje samobójcze, po próbie samobójczej, po dokonanym samobójstwie.
  • Próba samobójcza jako wydarzenie krytyczne w rodzinie cele interwencji kryzysowej, diagnoza rodziny osoby po próbie samobójczej, przebieg interwencji kryzysowej.
  • Interwencja kryzysowa w sytuacji dokonanego samobójstwa i traumatycznej żałoby.
  • Emocjonalne obciążenia interwentów kryzysowych udzielających pomocy w kryzysach suicydalnych.

Szkolenie jest prowadzone we współpracy z Polskim Towarzystwem Psychologicznym.  Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie, potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane wspólnie przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych Akademia Psyche.

Czas trwania: 15 godzin dydaktycznych, w sobotę w godzinach: 10.00-17.00 (z przerwą obiadową i przerwami na kawę), w niedzielę w godzinach: 9:00 - 15.00 (z przerwą na kawę). Forma zajęć: wykład, zajęcia warsztatowe, dyskusja w małych grupach, kazuistyka. Przewidywana liczna uczestników: 20 osób.

Informacje o osobie prowadzącej:
Dr Wanda Badura-Madej Jest psychologiem klinicznym i wielkim specjalistą z zakresu psychotraumatologii i interwencji kryzysowej. Napisała liczne publikacje dotyczące zagadnień interwencji kryzysowej i psychoterapii. W latach 1971-2008 była nauczycielem akademickim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (problematyka stresu, kryzys i trauma dla studentów ratownictwa medycznego). Prowadzi szkolenia podyplomowe z zakresu psychotraumatologii i interwencji kryzysowej. W latach 1991-2008 była dyrektorem pierwszego w Polsce Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie. Brała udział w organizowaniu, kierowaniu i przeprowadzaniu interwencji kryzysowej w sytuacji masowych wydarzeń traumatycznych (m.in.: powódź 1997, 1999, uchodźcy z Kosowa, 1999). Aktywnie uczestniczyła w tworzeniu zasad współpracy między Wojewódzkim i Miejskim Zespołem Reagowania Kryzysowego a służbami psychologicznymi Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Członek European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS). Pełniła funkcję przewodniczącej Sekcji Interwencji Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Opłata:
390 zł - w terminie do 2 listopada 2017 r.
420 zł - po 2 listopada 2017 r.
W cenie szkolenia jest uwzględniony poczęstunek (kawa, herbata, woda, słodycze). Koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia Uczestnicy ponoszą we własnym zakresie
 
Kontakt:
Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie:
http://academiapsyche.pl/interwencja-kryzysowa-w-zachowanich-suicydalnych-czyli-o-pomocy-psychologicznej-dla-osob-zmeczonych-zyciem/