Konferencje, szkolenia

Szkolenie: "MMPI-2. Kurs zaawansowany"

Miejsce:
Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2.
początek: 18-11-2017
koniec: 19-11-2017
Organizator:
Academia Psyche - Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych, ul. Wrzesińska 6/6, 31-031 Kraków
 
Opis:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które już pracują z testem MMPI-2 i chciałyby pogłębić swoją wiedzę lub tych, które uczestniczyły w kursie Zasady stosowania i interpretacji MMPI-2. W jego trakcie zostaną dokładniej zaprezentowane skale i podskale testu w odniesieniu do różnorodnych zaburzeń osobowości, zaburzeń nerwicowych i psychosomatycznych, zaburzeń afektywnych, psychotycznych oraz syndromów psychoorganicznych.

Organizatorzy zapraszają psychologów, absolwentów jednolitych studiów magisterskich, znających tę metodę diagnostyczną lub chcących się nauczyć posługiwania i interpretacji MMPI (do zakwalifikowania się na szkolenie wymagany jest skan dyplomu psychologa). Organizatorzy zapraszają też studentów IV i V roku psychologii jednolitych studiów magisterskich. W przypadku studentów potrzebny jest skan zaświadczenia o byciu studentem IV lub V roku jednolitych studiów magisterskich. 

Na szkoleniu będą przedstawione także zasady posługiwania się najnowszą wersją MMPI-2.

Szkolenie jest prowadzone we współpracy z Polskim Towarzystwem Psychologicznym. Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie, potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane wspólnie przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych Akademia Psyche.

Plan szkolenia:
  1. Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości-2 (MMPI-2) w diagnozie klinicznej i nieklinicznej.
  2. Stosowanie kwestionariusza MMPI-2 w charakterystyce cech osobowościowych.
  3. Obliczanie wyników.
  4. Charakterystyka skal zawartych w MMPI-2: skale podstawowe, Podskale Harrisa - Lingoesa , Podskale Si, Skale treściowe, Składowe skal treściowych, 5 skal psychopatologii osobowości, Ogólny opis osobowości, Zrestrukturyzowane skale kliniczne.
  5. Interpretacja wyników uwzględniająca powiązania skal klinicznych z grupami podskal oraz skal dodatkowych. Korelacje między wynikami.
  6. Wybrane przykłady wyników dla konkretnych zaburzeń.

Czas trwania: łącznie 18 godzin warsztatowych, w sobotę i w niedzielę w godzinach: 10.00-19.00 w sobotę i 9.00-16.00 (z przerwą obiadową i przerwami na kawę).

Przewidywana liczna uczestników: 20 osób.

Informacje o osobie prowadzącej:
Mgr Andrzej Janiak od 1991 r. jest pracownikiem Specjalistycznego Szpitala Psychiatrycznego im. dr J. Babińskiego SP ZOZ Kraków. Zajmuje się psychologią kliniczną dorosłego pacjenta psychiatrycznego (diagnostyka, psychoterapia indywidualna i grupowa: grupa terapeutyczna, psychoedukacja, psychorysunek). Ponadto od 1993 do 2000 był zatrudniony w wymiarze ? etatu w Oddziale Dziennym dla pacjentów psychiatrycznych (ul. Skarbowa 4; Krakowska 39). Tam głównie prowadził: psychoterapię grupową i psychorysunek, psychoterapię indywidualną, diagnostykę dla potrzeb oddziału i ambulatorium oddziałowego. Od 1999 r. do chwili obecnej prowadzi własną prywatną praktykę. Pracuje także w poradniach PZP. W latach 1989 oraz 1991 - udział w badaniach normalizacyjnych Testu Ravena.

Zdobyte uprawnienia:
1996 r. - I-szy stopień specjalizacji klinicznej
2006 r. - II-gi stopień specjalizacji klinicznej
1999 r. - uzyskanie certyfikatu psychoterapeutycznego Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu:
- podstaw diagnostyki klinicznej,
- podstaw kontaktu z pacjentem psychiatrycznym (w Szpitalu im. Babińskiego),
- wykorzystania testu MMPI w diagnozie klinicznej,
- wykorzystania psychorysunku w terapii pacjentów psychiatrycznych.

W latach 1999- 2012 r. szkolił z powyższych zagadnień studentów psychologii UJ w ramach zajęć dydaktycznych na uczelni. Od 2006 r. uczy specjalizantów z psychologii klinicznej w ramach modułów szkoleniowych. Szkoli także psychologów pracujących w zawodzie w ramach dodatkowych zapotrzebowań i zamówień; okazjonalnie przeprowadza szkolenia także dla innych grup zawodowych (np. społecznych kuratorów sądowych) z podstaw kontaktu z pacjentem psychiatrycznym oraz elementów psychoedukacji.
Opłata:
400 zł.
W cenie szkolenia jest uwzględniony poczęstunek (kawa, herbata, woda, słodycze). Koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia Uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.
 
Kontakt:
Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: http://academiapsyche.pl/mmpi-2-kurs-zaawansowany-4/.