Konferencje, szkolenia

Szkolenie: "Elementy diagnozy neuropsychologicznej"

Miejsce:
Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2.
początek: 25-11-2017
koniec: 26-11-2017
Organizator:
Academia Psyche - Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych, ul. Wrzesińska 6/6, 31-031 Kraków
 
Opis:
Szkolenie jest przeznaczone dla psychologów, psychologów klinicznych, neuropsychologów. Uwaga: do zakwalifikowania się na szkolenie wymagany jest skan dyplomu psychologa. 

Ramowy program:
  1. Diagnoza neuropsychologiczna, rodzaj i cel.
  2. Rola neuropsychologa w oddziale neurochirurgii, neurologii, poradni zdrowia psychicznego, poradni neurologicznej, orzecznictwie sądowym.
  3. Potęga wywiadu klinicznego - jakie informacje są istotne dla diagnozy.
  4. Badanie gnozji, praksji, mowy, pamięci, uczenia się, myślenia, organizacji wzrokowo-przestrzennej przy zastosowaniu eksperymentalnych metod klinicznych.
  5. Skale skriningowe i metody testowe czułe na dysfunkcje mózgowe; MMSE, Test Zegara,
  6. Test Łączenia Punktów, Test Stroop'a, Test Figury Złożonej Rey'a, Test Sortowania Kart z Wisconsin, Test Pamięci Figur Geometrycznych Bentona, Testy Wykreślania Liter i Cyfr.
  7. Użyteczność Testu Wechslera w diagnostyce neuropsychologicznej.
  8. Zaburzenia funkcji wykonawczych.
  9. Formułowanie wniosków na podstawie wywiadu, obserwacji i wyników badań.

Szkolenie jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie, potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane wspólnie przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych Akademia Psyche.

Czas trwania: łącznie 20 godzin warsztatowych, w sobotę i w niedzielę w godzinach: 10.00-19.00 w sobotę i 9.00-18.00 (z przerwą obiadową i przerwami na kawę).

Przewidywana liczna uczestników: 20 osób.

Informacje o osobie prowadzącej:
Mgr Mirosława Orłowiejska-Gillert. Tytuł specjalisty psychologii klinicznej uzyskała w 1985 r., od 1974 roku pracowała w Instytucie Neurologii Akademii Medycznej w Krakowie, a po likwidacji Instytutu przez około 20 lat w Klinice Neurochirurgii potem też przez 20 lat w Klinice Neurologii CM UJ. Ma uprawnienia do nauczania Testu Sortowania Kart z Wisconsin (brała udział w normalizacji tego testu do warunków polskich, podobnie jak i Testu WAIS-R(PL) dla osób starszych oraz Inwentarza Samooceny Spielbergera). Kilkakrotnie prowadziła autorskie kursy z zakresu neuropsychologii klinicznej, w których brali udział psychologowie z całej Polski. Od początku istnienia specjalizacji wykładała na kursach teoretycznych, prowadziła staże i była kierownikiem specjalizacji wielu psychologów z całej Polski. Od około 15 lat jest biegłym sądowym. Jest autorką lub współautorką około 40 prac naukowych, brała udział w wielu konferencjach naukowych jako uczestnik i prelegentka. Obecnie jest szczęśliwą emerytką (od 1.01.2015.), nadal pracuje w swoim prywatnym gabinecie (od 1999 roku), w Centrum Neurologii, oraz w Unicardii.
Opłata:
480 zł.
W cenie szkolenia jest uwzględniony poczęstunek (kawa, herbata, woda, słodycze). Koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia Uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.
 
Kontakt:
Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie:
http://academiapsyche.pl/elementy-diagnozy-neuropsychologicznej-3/