Katalog • Adam Jaskólski, Afazja – diagnoza, podłoże oraz terapia. Wprowadzenie do afazjologii

  Afazja jako zaburzenie występuje w przebiegu rożnych schorzeń o.u.n., a także w wyniku wypadków w których dochodzi do urazów mózgowo-czaszkowych.


 • Władysław Pitak, Afazja - utrata znajomości języka

  Terminem afazja (gr. fazis - mowa) określa się częściową lub całkowitą utratę umiejętności posługiwania się językiem, spowodowaną uszkodzeniem odpowiednich struktur mózgowych.


 • Monika Gwarek, Afazja - zarys problematyki. Od definicji do terapii

  W literaturze można znaleźć wiele definicji i klasyfikacji afazji. Najczęściej terminem tym określa się "częściową lub całkowitą utratę umiejętności posługiwania się językiem (czyli systemem znaków i reguł gramatycznych) spowodowaną uszkodzeniem odpowiednich struktur mózgowych"


 • Mariola Pietroń-Ratyńska, Brak mowy jako czynnik utrudniający rozwój

  "Pomóż mi, abym mógł zrobić to sam" M.


 • Monika Andrzejewska, Czym jest mutyzm wybiórczy?

  Dlaczego moje dziecko nie mówi przedszkolu lub w szkole? To pytanie zaprząta umysły rodziców zaniepokojonych tym, że ich dziecko nie mówi poza domem i/lub z osobami nie należącymi do najbliższej rodziny.


 • wywiad z Ewą Galewską, Jąkanie można wyleczyć

  Z logopedą Ewą Galewską, prowadzącą od jedenastu lat terapię jąkania, wad i zaburzeń mowy, rozmawia Witold Pobiedziński Zajmuje się pani leczeniem jąkania.


 • Monika Andrzejewska, Mity na temat mutyzmu wybiórczego

  Mutyzm to zaburzenie występujące u dzieci, objawiające się brakiem mówienia lub ograniczeniem mówienia w wybranych sytuacjach.


 • Monika Andrzejewska, Terapia mutyzmu wybiórczego

  W poprzednich artykułach, pt. "Czym jest mutyzm wybiórczy?", oraz "


 • Władysław Pitak, Zaburzenia mowy u dzieci nerwicowych i autystycznych

  Dzieci nerwicowe Literatura dotycząca zaburzeń nerwicowych jest bardzo obszerna.