Forum dyskusyjne

Psychologia i komunikacja społeczna-test-pomocy!

Autor: ana0203   Data: 2018-01-30, 18:52:23               

Witam. Potrzebuję odpowiedzi na pytania z testu poniżej. Pomocy!

1. Proces komunikowania definiujemy jako:
a.) słuchanie partnera
b.uzgadnianie znaczeń używanych przez partnerów symboli
c.wywieranie wpływu na partnera

2.Podstawy zawierają komponenty:
a. irracjonalny i decyzyjny
b. poznawczy i emocjonalny
c. atologiczny i konstruktywny

3. Efektywną i konstruktywną komunikację warunkują następujące zachowania:
a.podmiotowe traktowanie partnera
b.ocenianie
c.przedmiotowe traktowanie partnera.

4.Efekt bumerangowy dotyczy:
a.negatywnych emocji wyrażanych przez odbiorcę komunikatu
b. uzyskanie efektu sprzecznego z intencją komunikatu perswazyjnego.
c. podobieństwa emocji wyrażanych przez partnerów interakcji

5. Struktura osobowości jednostki spełnia funkcje:
a.integracyjne
b.korekcyjne
c.poznawcze

6. W skład elementów funkcjonalnej charakterystyki zachowań niewerbalnych wchodzą:
a.emblematy
b. otwartość wobec partnera
c.uleganie innym

7.Zasadicze kategorie wpływu społecznego to :
a. manipulowanie
b. unikanie innych
c. konformizm

8.Eksperyment Ascha dotyczy:
a. dysonansu poznawczego
b. konformizmu
c.oporu

9. W perspektywie fenomenologicznej psychologii społecznej akcentuje się:
a.subiektywizm w działaniu podmiotu
b. perspektywę wspólnoty
c. obiektywizm w działaniu podmiotu

10. W psychologii tłumu Le Bon opisuje relację pomiędzy jednostką a zbiorowością poprzez termin:
a. unifikacji
b. zanurzenia
c. defragmentacji

Odpowiedz


Sortuj:     Pokaż treść wszystkich wpisów w wątku
  • Psychologia i komunikacja społeczna-test-pomocy! - ana0203, 2018-01-30, 18:52:23