Forum dyskusyjne

Przeczytaj komentowan± wiadomo¶æ

RE: ¬le siê dzieje,gdy nie znamy odpowiedzi...........

Autor: fatum   Data: 2018-01-13, 08:57:19               

Madzia to nie jest opcja konserwatywno-chrze¶cijañska.Ona jest....().Mo¿e sama o sobie napisze?-:)A Ty jej wtedy marconi zrobisz za friko "psychoanalizê" Jej Osoby.Dasz radê!Ja kiedy¶ z Magd± robi³am psychoanalizê,ale nie zosta³a dokoñczona,bo jej posty wyrzucono i moje te¿.Mi³ego dwudzionka dla Was.-:)*

Odpowiedz


Sortuj:     Poka¿ tre¶æ wszystkich wpisów w w±tku