Forum dyskusyjne

Przeczytaj komentowan± wiadomo¶æ

RE: ¬le siê dzieje,gdy nie znamy odpowiedzi...........

Autor: marconi   Data: 2018-01-12, 23:20:14               

Madziuleczka >>> ju¿ odpowiadam :)

Piszê zawziêcie i stawiam Ci okre¶lone pytania bo jeste¶my na forum psychologicznym.

I jestem zawiedziony ¿e darujesz sobie "psychoanalizê" mojej osoby.

Trudno, PA!

Odpowiedz


Sortuj:     Poka¿ tre¶æ wszystkich wpisów w w±tku