Forum dyskusyjne

Przeczytaj komentowan± wiadomo¶æ

RE: ¬le siê dzieje,gdy nie znamy odpowiedzi...........

Autor: fatum   Data: 2018-01-12, 23:08:54               

Pisz±c o wolno¶ci my¶la³am raczej o psychologicznym jej aspekcie.Nie zrobiê Ci teraz wyk³adu,bo nie umiem.-;)Sam doczytaj.Bêdziesz lepiej pamiêta³.Wolno¶æ to jest s³owo wielowymiarowe i jego rozumienie daje prawdziw± Wolno¶æ.Cmok.-:)

Odpowiedz


Sortuj:     Poka¿ tre¶æ wszystkich wpisów w w±tku