Forum dyskusyjne

Przeczytaj komentowan± wiadomo¶æ

RE: ¬le siê dzieje,gdy nie znamy odpowiedzi...........

Autor: fatum   Data: 2018-01-12, 22:47:34               

Jedno drugiemu nie przeszkadza moim zdaniem.Potrzebna jest równowaga!P.S. Aby zdobywaæ wielko¶æ,cz³owiek musi tworzyæ,a nie odtwarzaæ.Antoine de Saint-Exupéry.P.S.2. odtwórca to nie jest orygina³,ani geniusz.Pa.

Odpowiedz


Sortuj:     Poka¿ tre¶æ wszystkich wpisów w w±tku