Forum dyskusyjne

Przeczytaj komentowan± wiadomo¶æ

RE: P:S Bede....

Autor: Madziuleczka   Data: 2018-01-12, 06:11:36               

"Co determinuje kierowanie siê ku konkretnym pogl±dom ¶wiatopogl±dowym? Czy ka¿dy z nas nie szuka schronienia w tych nurtach?"

Daruj sobie to insynuowanie, manipulowanie, inkryminowanie i ta socjotechnike z du..y wzieta:))
Jednym slowem intuicja mnie nie zawiodla.

Ja sie kieruje przede wszystkim sercem i innymi takimi "dup..relami", tak na marginesie dodam, konczonc z Toba rozmowe (probe rozmowy).


Odpowiedz


Sortuj:     Poka¿ tre¶æ wszystkich wpisów w w±tku