Forum dyskusyjne

Przeczytaj komentowan± wiadomo¶æ

RE: Szwecja wprowadza wymóg uzyskiwania

Autor: marconi   Data: 2018-01-07, 22:17:29               

sorka za kolokwializm :) szuka³em d³u¿sz± chwilê okre¶lenia jednowyrazowego i na tym stanê³o :)

Odpowiedz


Sortuj:     Poka¿ tre¶æ wszystkich wpisów w w±tku