Forum dyskusyjne

Przeczytaj komentowan± wiadomo¶æ

RE: Szwecja wprowadza wymóg uzyskiwania

Autor: Lotkaaa   Data: 2018-01-07, 22:15:08               

Bo krêcisz Madzia zamiast rzeczowo odpowiadaæ. Ale ok rzeczywi¶cie inne fale. Odpuszczam.

Marconi, s³owo ,,zaliczyc" nie podoba mi siê choæ przyk³ad i windzie i rowerze zrozumia³am.... ;)

Odpowiedz


Sortuj:     Poka¿ tre¶æ wszystkich wpisów w w±tku