Forum dyskusyjne

Przeczytaj komentowan± wiadomo¶æ

RE: Szwecja wprowadza wymóg uzyskiwania

Autor: marconi   Data: 2018-01-07, 22:07:16               

Lotkaaa >> By³ rower bêdzie winda :)

By³o tak: kobieta musia³a siê wysilaæ ¿eby odmawiaæ.

A bêdzie tak: facet bêdzie musia³ siê wysilaæ ¿eby zaliczyæ.

Odpowiedz


Sortuj:     Poka¿ tre¶æ wszystkich wpisów w w±tku