Forum dyskusyjne

Przeczytaj komentowan± wiadomo¶æ

RE: Szwecja wprowadza wymóg uzyskiwania

Autor: Lotkaaa   Data: 2018-01-07, 21:15:51               

No a o czym ja caly czas pisze Bastia ?
Je¶li zwi±zek jest zdrowy i zdrowe relacje to i sfera seksu i rozmowy i nim s± na odpowiednim miejscu i w odpowiedniej formie.

Ale ok jeszcze siê upewnie (Madzia tez) i przedstawiê tak± sytuacjê poza zwiazkiem a Wy mi odpowiedzieæ czy rozumiem ,,powaszemu". Ok?

Bawiê siê dobrze ca³± noc z nowo Poznañ gm mê¿czyzna. Jest naprawdê mi³o. On odprowadza mnie do domu i pod drzwiami pyta czy moze mnie poca³owaæ.
*Ja odmawiam -on nie ca³uje. -Skorzysta³am z prawa do odmowy. Tak?
*Zgadzam sie -on caluje.-Skorzystalam z prawa do zgody. Tak?

Odpowiedz


Sortuj:     Poka¿ tre¶æ wszystkich wpisów w w±tku