Forum dyskusyjne

Przeczytaj komentowan± wiadomo¶æ

RE: Szwecja wprowadza wymóg uzyskiwania

Autor: sams2   Data: 2018-01-07, 14:17:03               

Moon, ale¿ my go znamy, znamy :) Daj spokój, ja pó³ ¶wiata zwiedzi³am, nie strasz mnie bo ja nie ze wsi i bywa³am poza powiatowym miastem.:)
Ta straszna faszystowska, komunistyczna, lewacka etc, etc Szwecja po prostu proponuje lepsze rozwi±zanie. Uznajê kulturowe za³o¿enie "je¶li powie "tak" to mogê jej wsadziæ" za lepsze i wygodniejsze w u¿yciu od "jesli nie mówi "nie" to moge jej wsadziæ".

Odpowiedz


Sortuj:     Poka¿ tre¶æ wszystkich wpisów w w±tku