Forum dyskusyjne

Przeczytaj komentowan± wiadomo¶æ

RE: Szwecja wprowadza wymóg uzyskiwania

Autor: feelka   Data: 2018-01-07, 13:44:28               

Aha,polityka historyczna te¿ odpada, czyli to co siê dzia³o w Szwecji (i u nas) w latach 1920-1960 :) obchodzi mnie co siê dzieje teraz, w nas ¿yj±cych

Odpowiedz


Sortuj:     Poka¿ tre¶æ wszystkich wpisów w w±tku