Forum dyskusyjne

Przeczytaj komentowan± wiadomo¶æ

Szwecja wprowadza wymóg uzyskiwania weronika502.

Autor: fatum   Data: 2018-01-07, 09:46:36               

"Zawsze mnie zastanawia³o sk±d ta w¶ciek³o¶æ,której tak¿e jestem gdzie¶ tam w ¶rodku spadkobierczyni±".To dobre pytanie.Odpowied¼ na nie mo¿e wiele wnie¶æ do mentalno¶ci nawet maluczkich.Ale polityka na to pytanie nie odpowie,bo to ona siê przyczynia do takich pytañ (krzyk rozpaczy uci¶nionych cokolwiek to znaczy).Psychologia uczy o potrzebach i ich zaspakajaniu,polityka ¶ciemnia,¿e potrzeby zaspakaja wszystkich,a nie wybranych (w tym siebie,nagrody....)).W¶ciek³o¶æ moim zdaniem czêsto jest uzasadniona i weroniko dziêki,¿e zada³a¶ to pytanie.Czytelnik co¶ jednak wyniesie z Twojej wypowiedzi i mo¿e nawet przeka¿e dalej.Kto¶ doktorat napisze o tym.Same plusy.Dziêki.Pozdrawiam.

Odpowiedz


Sortuj:     Poka¿ tre¶æ wszystkich wpisów w w±tku