Forum dyskusyjne

Przeczytaj komentowan± wiadomo¶æ

RE: Szwecja wprowadza wymóg uzyskiwania

Autor: Lotkaaa   Data: 2018-01-06, 23:38:41               

Bastia, moja kole¿anka tutaj w Niemczech nie mog³a siê uwolniæ od by³ego ch³opaka przesladowcy. Policja nie chcia³a siê mieszaæ ,,do by³ych kochanków " mimo, ze ona kilkakrotnie zg³aszaj± siê o pomoc.

Odpowiedz


Sortuj:     Poka¿ tre¶æ wszystkich wpisów w w±tku