Forum dyskusyjne

Przeczytaj komentowan± wiadomo¶æ

RE: Szwecja wprowadza wymóg uzyskiwania

Autor: Lotkaaa   Data: 2018-01-06, 23:18:27               

No to powiedz mi Bastia jak uchroni Ciê tak± ustawa przed mê¿em gwalcielem,je¶li on uzna, ze twoje s³owa czy gêsty by³y na ,tak". Nawet je¶li wyra¼nie by³y na ,nie". Nie ma ¶wiadków, nagrañ, podpisów ani tym podobnych rzeczy. Kolejny gniot ,który kobietom i tak nie pomo¿e i tyle. Z czego tu siê cieszyæ ?

Zgadzam siê natomiast, ze ¶wiadomo¶æ kobiet powinna wzrosn±æ je¶li chodzi o ich prawa, zarówno jako ma³¿onki czy partnerki seksualnej jak i w ogóle.

Odpowiedz


Sortuj:     Poka¿ tre¶æ wszystkich wpisów w w±tku