Forum dyskusyjne

Przeczytaj komentowan± wiadomo¶æ

RE: Szwecja wprowadza wymóg uzyskiwania

Autor: sams2   Data: 2018-01-06, 22:57:34               

ref Marconi
To jest ¶wietne co przytoczy³e¶. W Polsce, krainie "tradycyjnych ról" zgoda seks jest powinno¶ci±, bo tego wymaga rola. W Szwecji, gdzie ¿yj± jednostki a nie role, podstaw± zwi±zku jest dobrowolna zgoda. Piêkna ilustracja ró¿nicy kulturowej.

Odpowiedz


Sortuj:     Poka¿ tre¶æ wszystkich wpisów w w±tku