Forum dyskusyjne

Przeczytaj komentowan± wiadomo¶æ

RE: Szwecja wprowadza wymóg uzyskiwania

Autor: Madziuleczka   Data: 2018-01-06, 22:55:34               

"Czy mo¿e jednak naprawê pañstwa zaczniesz od naprawy pojêæ?"

Pojecia w dyskusji sie ustala:)
Wiele definicji na pojecia.......


"powinno¶æ - ¶wiadomy obowi±zek wynikaj±cy z pe³nionej funkcji lub z poczucia odpowiedzialno¶ci moralnej; konieczno¶æ, obowi±zek"

Slowo "lub", przekresla scislosc definicji, czyli trzeba USTALIC pojecie:))


Odpowiedz


Sortuj:     Poka¿ tre¶æ wszystkich wpisów w w±tku