Forum dyskusyjne

Przeczytaj komentowan± wiadomo¶æ

RE: Szwecja wprowadza wymóg uzyskiwania

Autor: Lotkaaa   Data: 2018-01-06, 22:27:46               

Bastia, chodzi mi o sytuacje kiedy dojdzie juz do oskar¿enia o gwa³t i mê¿czyzna bêdzie twierdzi³ ze zgoda by³a , wyrazona gestem lub s³owem a kobieta bêdzie zaprzeczaæ. Oczywi¶cie jak to w takich przypadkach bywa ¶wiadków nie ma.
Co wiêc daje ten przepis czy ustawa ? Komu ?

Odpowiedz


Sortuj:     Poka¿ tre¶æ wszystkich wpisów w w±tku