Forum dyskusyjne

Przeczytaj komentowan± wiadomo¶æ

RE: Szwecja wprowadza wymóg uzyskiwania

Autor: Bastiaa   Data: 2018-01-06, 22:22:53               

\\\"Chodzi mi o to jak mo¿na prawnie ustaliæ czy zgoda by³a czy nie je¶li ona ma/mo¿e byæ wyra¿ana s³owem lub gestem. No jak...?\\\"

To Ty nie wiesz, kiedy masz ochote na seks?

Odpowiedz


Sortuj:     Poka¿ tre¶æ wszystkich wpisów w w±tku