Forum dyskusyjne

Przeczytaj komentowan± wiadomo¶æ

RE: Szwecja wprowadza wymóg uzyskiwania

Autor: Lotkaaa   Data: 2018-01-06, 22:14:29               

Bastiaa, no po prostu rêce opadaj±....
A czy ja mówiê, ¿e, ,zmuszanie do tzw powinno¶ci ma³¿eñskich nie jest przemoc±....?
Chodzi mi o to jak mo¿na prawnie ustaliæ czy zgoda by³a czy nie je¶li ona ma/mo¿e byæ wyra¿ana s³owem lub gestem. No jak...?

Odpowiedz


Sortuj:     Poka¿ tre¶æ wszystkich wpisów w w±tku