Forum dyskusyjne

Przeczytaj komentowan± wiadomo¶æ

RE: Szwecja wprowadza wymóg uzyskiwania

Autor: Madziuleczka   Data: 2018-01-06, 20:23:21               

", b±d¼ wiêc sprawiedliw±. Ty te¿ musisz uzyskaæ za ka¿dym razem zgodê ¿eby pod ko³derk± po³o¿yæ rêkê na jego penisie albo ,,co gorsza" wsun±æ mu ja w spodnie jeszcze podczas kolacji...? "

Oczywiscie ze tak.

Lotkaaa, drazysz, rozpraszasz i tym sposobem odchodzi sie od sensu.
To tak na marginesie;)

ZGODA kobiety MUSI byc i swiadomosc mlodych kobiet nalezy podnosic.Powtarzam SWIADIMOSC, ktora to ma wplyw na to czy widzimy seks bez zgody jako przykry obowiazek, czy jako gwalt!

Odpowiedz


Sortuj:     Poka¿ tre¶æ wszystkich wpisów w w±tku