Forum dyskusyjne

Przeczytaj komentowan± wiadomo¶æ

RE: Szwecja wprowadza wymóg uzyskiwania

Autor: sams2   Data: 2018-01-06, 20:13:17               

Ja wolê dziesiêæ razy powtórzyæ tak ni¿ byæ w sytuacji gdy kto¶ zignoruje moje nie.

Odpowiedz


Sortuj:     Poka¿ tre¶æ wszystkich wpisów w w±tku