Forum dyskusyjne

Przeczytaj komentowan± wiadomo¶æ

RE: Szwecja wprowadza wymóg uzyskiwania

Autor: marconi   Data: 2018-01-06, 18:08:56               

"Bo gdyby tu siê wypowiedzieli faceci i nazwaliby szwedzkie rozwi±zanie bzdur± to zrozumia³abym. Kobiet broni±cych ³atwo¶ci gwa³tu nie rozumiem."

Faceci Twoim zdaniem chc± broniæ ³atwo¶ci gwa³tu - odjazd :)

Odpowiedz


Sortuj:     Poka¿ tre¶æ wszystkich wpisów w w±tku