Forum dyskusyjne

Przeczytaj komentowan± wiadomo¶æ

RE: Szwecja wprowadza wymóg uzyskiwania

Autor: moonshine   Data: 2018-01-06, 17:34:47               

Kobiety w Polsce maj± "wyprane mózgi", za¶ oficjalne statystyki UE, zbierane w skrupulatny, poprawny metodologicznie sposób - s± "zafa³szowane".

Na szczê¶cie Ty Sams2 znasz prawdê. Szkoda, ¿e Agencja Praw Podstawowych UE wydaje tyle pieniêdzy na ¿mudne badania 42 tys. kobiet w ca³ej Europie - wystarczy³by przecie¿ jeden telefon do Ciebie.

Odpowiedz


Sortuj:     Poka¿ tre¶æ wszystkich wpisów w w±tku