Forum dyskusyjne

Przeczytaj komentowan± wiadomo¶æ

RE: Szwecja wprowadza wymóg uzyskiwania

Autor: moonshine   Data: 2018-01-06, 16:12:57               

Podobny wynik da³ eksperyment szwedzkiej telewizji obrazuj±cy reakcje przechodniów na przemoc wobec kobiety w sztokholmskim metrze. Jedynym przechodniem, który zareagowa³ zdecydowanie wobec napastnika by³... Polak.

Nagranie szwedzkiej TV mo¿na zobaczyæ tutaj:
https://www.youtube.com/watch?v=x7mtiPIonXs

Odpowiedz


Sortuj:     Poka¿ tre¶æ wszystkich wpisów w w±tku