Sonda

Wyniki ankiety

Czy pary homoseksualne powinny mieć prawo do adopcji dzieci?

Zdecydowanie tak18 %
Raczej tak21 %
Nie wiem (trudno powiedzieć)14 %
Raczej nie13 %
Zdecydowanie nie34 %