Sonda

Wyniki ankiety

Czy popierasz strajk nauczycieli?

Zdecydowanie tak46 %
Raczej tak14 %
Nie wiem (trudno powiedzieć)10 %
Raczej nie11 %
Zdecydowanie nie19 %