Sonda

Wyniki ankiety

Czy popierasz strajk nauczycieli?

Zdecydowanie tak49 %
Raczej tak12 %
Nie wiem (trudno powiedzieć)7 %
Raczej nie11 %
Zdecydowanie nie21 %