Sonda

Wyniki ankiety

Czy kiedykolwiek chorowałeś (-aś) na depresję?

zdecydowanie nie14 %
raczej nie11 %
nie wiem (trudno powiedzieć)18 %
raczej tak25 %
zdecydowanie tak32 %